Hoppa till sidans innehåll
Foto: olov logga

Hallsbergs sprinten 2013


 

INSTÄLLD FÖR FÅ ANMÄLDA

för återbetalning av startavgift sänd ett mail till This is a mailto link

med namn + bank och konto nr.

 

 

Hallsbergs-sprinten 2013
Den 24 Augusti
En kompakt rallysprint på grus.
Tidtagning med fotocell på 10/sek ,A-besiktning
___________________________________________________________
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF och Hallsbergs MK samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olyckor eller dylikt.
Arrangör:
Hallsbergs MK
Box 48
694 21 Hallsberg
Organisationskommitté:
Olov Nilsson (ordf), Monika Kvist
Tävlingsledning:
Tävlingsledare Stieg Ekström
Bitr. Tävlingsledare: Birgitta Ekström
Sträckchef:
Kent Erik Johansson
Säkerhets chef:
Sven-Åke Eriksson
Teknisk chef:
Steve Hägglund
Domare:
Claes-Göran Larzon
Teknisk kontrollant:
Thomas Berggren
Miljö ansvarig:
Monika Kvist
Tävlingsform:
Rallysprint med 1 sträcka på 2 km som köres 3 gånger.
Gemensam serviceplats vid start/mål.
Sträckan är på varierat underlag.
Tävlingen är onotad, banskiss erhålles vid anmälan.
Obligatorisk rekognosering till fots innan förar sammanträde
Tidtagning sker via fotocell med 10/sek noggrannhet.
Startmellanrum samt maxtid meddelas på det obligatoriska förarsammanträdet.
OBS! Tankning får endast ske vid därför avsedd plats på serviceområdet.
Start & målplats:
Hallsbergs MK Motorstadium,Vissboda Hallsberg
Besiktning:
A-besiktning sker i Svensk bilprovnings Lokaler Hallsberg.
Tidsplan:
Anmälan öppnar kl.07:00 den 24 Augusti 2013.
Besiktnings tider meddelas i PM 1.
Banas offentliggöres vid startplatsen Kl.07:00 24 Augusti 2013.
Första start kl:12.01, slutbesiktning sker direkt efter målgång, därefter
Uppställes bilarna på anvisad plats.
Resultatlista kommer att anslås fortlöpande och kommer ej att skickas ut hämtas på nätet.
Gemensam prisutdelning sker eftertävlingen avslutats.
Deltagare:
Max 80 startande A,B och C-förare samt utbildnings rally.
Vid ev. Gallring tillämpas följande.
1, Komplett anmälan inkommen före anmälningstidens utgång.
2, Fritt arrangören
Tillåtna bilar, klasser och startordning:
Ungdoms rally
Appendix K
Voc-elit, voc
A-förare Grupp E, Grupp 4wd, Grupp A/N 0-1600, Grupp H & A/N 1601-2000.
B-förare Grupp E, Grupp 4wd, Grupp A/N 0-1600, Grupp H & A/N 1601-2000.
C-förare Grupp E, Grupp 4wd, Grupp A/N 0-1600, Grupp H & A/N 1601-2000.
Sammanslagning av klasser kan ske vid få startande.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på bilarna.
Lagtävlan:
Förekommer ej.
Särskilda bestämmelser:
Utrustning enl. Gällande reglemente.
Klassade sommardäck.
Delning av bil är tillåten Max 2 förare.
Tävlingsavgift:
700:-
Tävlingsavgiften insättes på bg:548-1114 med angivande av förarens namn, bil och förarklass.
Telefon eller efteranmälan debiteras med 1000 kr.
Utbildning 200kr.
Pr/vip Licens betalas på plats.
Anmälan:
Anmälan skall ske via: www.motorsportsidan.nu
Alt. Skriftligen på SBF:s blankett skickad till: Tävlingsconsult Vändtegsvägen 22 610 20 Kimstad
Anmälan och tävlingsavgift skall vara arrangören tillhanda senast måndagen den 19 Augusti kl: 18:00.
Avlysning:
Tävlingen kan med domarens medgivande avlysas om ej fler än 50 anmälningar inkommit vid anmälningens utgång, vid förbud från markägare eller annan force majeure.
Återbud:
Återbud till och med 19 augusti. Kl. 18:00 utan debitering. Där efter uttages en avgift på 200kr.
Anmält ekipage som uteblir rapporteras.
Återbud lämnas till Olov Nilsson 0705-579694
Upplysningar:
Olov 0705-579694
Personuppgifts lagen:
I samband med er anmälan godkänner ni att namn på förare samt kartläsare får
Publiceras.
Övrigt:
Hederspriser utdelas med ett på fem startande i varje klass.
Tankningsmöjligheter finns ej vid start och mål. Närmaste bensinstation finns i
Hallsbergs tätort.
PR/VIP licens erhålles vid anmälan till en kostnad av 200:-/st
Mat och kaffe servering finns på tävlingsområdet.
Tävlingen anordnas enl. samt deltagare tilldelas ansvar i enighet med RY 2.3
Tävlingen är ej öppen för klubbmedlemmar i Hallsbergs MK.

Välkomna !
Hallsbergs MK Rally
www.hallsbergsmk.se

Uppdaterad: 07 JUN 2016 19:33 Skribent: Olov Nilsson

GPS-Koordinater.

 WGS 84:

N 59° 1.217', E 15° 2.674'

WGS 84 - decimal:

59.02028, 15.04457

 RT90:

6544547, 1456310
  
SWEREF 99:
6542312, 502559
  

 

 

 

 

Postadress:
Hallsbergs MK
Box 48
69421 Hallsberg

Kontakt:
Tel: +4658250577
E-post: This is a mailto link

Se all info